Trắc nghiệm Tin học 10 bài 7

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 7 này sẽ tiếp tục chủ đề làm việc với công cụ soạn thảo Word của bài trắc nghiệm Tin học 10 bài 6 trước đó. Các học sinh đã biết được những thao tác cơ bản khi làm việc với tài liệu Word, các phím tắt thực hiện trong tài liệu Word. Bên cạnh đó, bạn sẽ biết được cách định dạng tài liệu Word theo đúng quy định để có được văn bản chuẩn. Và tiếp tục trong bài trắc nghiệm số 7 này, chúng ta sẽ biết được các công cụ trợ giúp soạn thảo và thao tác làm việc với bảng Word.

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?