Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2 tiếp tục nội dung ôn tập các kiến thức Tin học ở bài trắc nghiệm Tin 11 bài 1 trước đó. Các em học sinh sẽ củng cố lại kiến thức về cấu trúc chương trình, một số kiểu dữ liệu chuẩn…

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?