Trắc nghiệm Tin học 10 bài 5

Tin học 10 sẽ mang tới học sinh những kiến thức căn bản về Tin học, giúp các em học sinh có nền tảng vững chắc để tiếp tục cho những kiến thức Tin học sau này. Các câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 10 trong bài số 5 này sẽ tiếp tục ôn luyện cho các bạn học sinh về chủ đề hệ điều hành thông dụng, làm quen với trình soạn thảo Word và định dạng văn bản.

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?