Trắc nghiệm Tin học 10 bài số 8

Chương trình Tin học 10 tập trung vào những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Tin học như hệ điều hành, ứng dụng trên máy tính hay đi sâu thêm vào trình soạn thảo Word với những thao tác chỉnh sửa cơ bản nhất để học sinh làm quen, có thể tự tạo và chỉnh định dạng được của tài liệu hoàn chỉnh. Và bài tập trắc nghiệm cuối cùng trong chuỗi bài tập trắc nghiệm Tin học 10 này sẽ giúp các bạn học sinh có thêm kiến thức về Internet và những dịch vụ cơ bản của Internet.

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?