Trắc nghiệm Tin học 10 bài 6

Các bài tập trắc nghiệm Tin học trước đó đã ôn luyện cho các em học sinh lớp 10 những kiến thức, lý thuyết về môn Tin học cơ bản. Và trong bài trắc nghiệm số 6 này, các em học sinh sẽ làm quen với trình soạn thảo Word và một số thao tác định dạng nội dung cơ bản. Đây đều là những kiến thức cần thiết để các em học sinh có thể soạn thảo được một văn bản hoàn chỉnh và những kỹ năng để định dạng tài liệu theo quy định.

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?